Obaveštenje o primeni Zakona o arhivskoj građi

Arhivska gradja

Zakonom o arhivskoj građi (Sl.G RS 6/2020) i arhivskoj delatnosti iz 2020. godine, koji se primenjuje počev od ove godine, uvedena je obaveza privrednih društava i drugih pravnih lica da donesu:

  1. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju,
  2. Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata,
  3. Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja,
  4. Arhivsku knjigu u elektronskoj formi (obrazac u Excel-u).

Pravilnici i Lista se donose jednokratno i čuvaju u preduzeću, dok se Arhivska knjiga vodikao elektronski obrazac sa krajnje pojednostavljenim unosom podataka, i godišnje sedostavlja nadležnom arhivu.

U slučaju neposedovanja navedenih opštih akata predviđene su novčane kazne u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice i od 5.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Za preduzetnike se ne predviđaju  sankcije, pa se tumači da oni nisu obavezni da donesu navedene opšte akte, osim ukoliko to žele.

Zakonom je predviđena i obaveza dostavljanja donete Liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja nadležnom arhivu u pismenoj formi uz propratni dopis.Kao i dostavljanja štampanog primerka Arhivske knjige sa unetim podacima o arhiviranim aktima u svakoj kalendarskoj godini, tako da se kopija Arhivske knjige za 2021. godinu dostavlja arhivu uz propratni dopis do 30.04.2022. godine. U slučaju nedostavljanja,nadležni arhiv je ovlašćen da pokrene prekršajni postupak radi kažnjavanja prethodno navedenim kaznama.

Sva četiri navedena opšta akta u mogućnosti smo da vam pripremimo, kako biste uredno ispunili  Zakonsku  obavezu.

Za svaku drugu potrebnu informaciju ili pojašnjenja možete nam se slobodno obratiti.