APR: Firme na vreme da se pripreme za novi model predaje finansijskih izveštaja

Od iduće godine menjaju se rokovi i model po kome firme podnose finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre.

„Razdvajanje finansijskih izveštaja od dokumentacije i njihovo dostavljanje u novim, odvojenim rokovima, uvođenje novih izveštaja i napomena u skladu sa veličinom obveznika, dostavljanje dokumentacije samo za obveznike revizije i uvođenje novih dokumenata za određene grupe obveznika, uvođenje tzv. korigovanog finansijskog izveštaja koji mogu da dostavljaju obveznici revizije, samo su neke novine propisane novim Zakonom o računovodstvu, koje će se primenjivati počevši od finansijskih izveštaja za 2021. godinu“, saopštio je APR.

Prvi rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu je 31. mart 2022. godine.

„Saglasno propisima koji uređuju potpuno novi model finansijskog izveštavanja, u kome su finansijski izveštaji određeni veličinom obveznika i koji se sastavljaju na potpuno novim obrazacima za sve grupe obveznika, Agencija za privredne registre priprema novi Poseban informacioni sistem za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, koji će biti otvoren za korisnike do kraja januara 2022. godine”, najavio je direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić.

On je podsetio da privrednici već sedam godina dostavljaju svoje finansijske izveštaje elektronskim putem i izrazio očekivanje da će APR u idućoj godini primiti oko 300.000 izveštaja.

Lučić je objasnio da nakon prijema sledi obrada i objavljivanje izveštaja na internet stranici APR u rokovima koje propisuje novi zakon, a najkasnije do 30. septembra 2022. godine, kada će biti objavljeni svi ispravni, ali i neispravni finansijski izveštaji i dokumentacija, koju obveznici nisu ispravili u ostavljenom roku.

„Objavljivanjem svih dostavljenih finansijskih izveštaja i dokumentacije obezbeđuje se puna transparentnost finansijskog izveštavanja“, naglasio je direktor APR.

S obzirom da se finansijski izveštaji dostavljaju isključivo elektronskim putem, zakonski zastupnici treba da provere ispravnost kvalifikovanog elektronskog sertifikata, kako bi na vreme obezbedili njegovu validnost.

Pre puštanja u rad Posebnog informacionog sistema APR, kako je saopšteno, sprovodi pripremne aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje evidencije obveznika bez koje neće biti moguće dostavljanje finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije.

Zajedno sa puštanjem u rad Posebnog informacionog sistema, koji omogućuje lakše sastavljanje i dostavljanje računski i logički ispravnih izveštaja, Agencija će, kako je najavljeno, objaviti tehničko, kao i korisnička i video uputstva sa instrukcijama za rad u sistemu.

„Pravna lica i preduzetnici, koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, treba da se blagovremeno upoznaju sa novim pravilima, kako bi sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu prošlo uspešno“, uputio je apel privrednicima direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić.

Izvor: N1 Beograd