Rezultati za upit: arhivska građa

Knjigovodstvena agencija
Arhivska gradja

Obaveštenje o primeni Zakona o arhivskoj građi

Zakonom je predviđena i obaveza dostavljanja donete Liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja nadležnom arhivu u pismenoj formi uz propratni dopis.